Prijzen en inhoud van het pakket

Maatwerk & In-house

Met ons abonnement heb je een totaalpakket van uitstekende software, expertise van onze HR professionals en waardevolle inzichten in je HR data. Inclusief volledig gebruik van onze HR Kennisbank.

Prijzen HR & Salaris pakket:

Kosten per actieve medewerker per maand
t/m 25 medewerkers € 21,95
t/m 50 medewerkers € 20,95
t/m 75 medewerkers € 19,95
t/m 100 medewerkers € 18,95
101 medewerkers en meer neem contact op
Opstartkosten
t/m 25 medewerkers € 290,-
t/m 50 medewerkers € 390,-
t/m 75 medewerkers € 490,-
t/m 100 medewerkers € 590,-
101 medewerkers en meer neem contact op

Inhoud van het pakket:

Nieuwe medewerker
Proforma loonberekening Inbegrepen
Online inschrijven nieuwe medewerkers Inbegrepen
Controle inschaling CAO / Loongebouw Inbegrepen
Controle en bewaking betreft loonkostenvoordelen Inbegrepen
Contacten Gemeente / UWB betreft loonkostenvoordelen Inbegrepen
Opstellen arbeidsovereenkomsten Inbegrepen
Opstellen bijzondere overeenkomsten Inbegrepen
Signalering ontvangst / ontbrekende documenten Inbegrepen
Inschrijving instanties (verzekeringen / pensioenfonds) Inbegrepen
Beheer verstrekkingen als laptops, telefoons, auto Inbegrepen
Beheer declaraties Inbegrepen
Onboarding (personeelshandboek, pasjes, online training etc.) Inbegrepen
Actieve medewerker
Verwerking loon- en personeelsmutaties per werknemer Inbegrepen
Urenregistratie (koppeling tijdsregistratie systeem) Inbegrepen
Registratie meer-min uren / overuren Inbegrepen
Salarisverwerking Inbegrepen
Verwerking voorschotten / loonbeslagen / leningen Inbegrepen
Verwerking CAO's, wetten en overige regelgeving Inbegrepen
SEPA betaalbestand t.b.v. salarisbetaling Inbegrepen
Loonstroken digitaal via medewerkersportaal Inbegrepen
Loonjournaalposten (koppeling met uw boekhoudepakket) Inbegrepen
Loonaangifte Belastingdienst Inbegrepen
Pensioen aangiften Inbegrepen
Jaarwerk en jaaropgaven werknemers (digitaal) Inbegrepen
Bewaking premies etc. Inbegrepen
Aan- en afmelding bedrijfstakregelingen Inbegrepen
Controle en bewaking afloop/verlenging arbeidsovereenkomsten Inbegrepen
Correspondentie betreft wijzigingen contracturen / functie Inbegrepen
Controle en bewaking CAO / Loongebouw Inbegrepen
Verlofregistratie (aanvraag medewerker self-service) Inbegrepen
Contacten verzekeringen / pensioenfondsen e.a. Inbegrepen
Contacten deurwaarders betreft loonbeslagen Inbegrepen
Contacten Gemeente / UWB betreft loonkostenvoordelen Inbegrepen
Werkkostenregeling Inbegrepen
Opleiding & Ontwikkeling administratie Inbegrepen
Dossieropbouw (gespreksverslagen) Inbegrepen
Signaleringen jubilea, verjaardagen (inclusief verzending bloemen/kaartje) Inbegrepen
Controle en bewaking benodigde diploma's binnen bedrijf (bijv. BHV / SVH) Inbegrepen
Functioneringsgesprekken administratie Inbegrepen
Dashboard verlof / ureninzet (historische vergelijking) Inbegrepen
Zieke medewerker
Verzuimregistratie Inbegrepen
Digitale aanlevering UWV / Arbodienst Inbegrepen
Bewaking Wet van Poortwachter Inbegrepen
Contacten Arbodienst Inbegrepen
Contacten Ziekteverzuimverzekering Inbegrepen
Beoordelen en begeleiden Probleemanalyse / Plannen van Aanpak Inbegrepen
Correspondentie UWV (bezwaarzaken / hoorzittingen) Inbegrepen
Aanvragen deskundigenoordeel werkgever / werknemer Inbegrepen
Verzorgen 42e week melding UWV Inbegrepen
Inzet tweede spoor Inbegrepen
Vervroegde WIA aanvraag Inbegrepen
Mediation Inbegrepen
Signaleringen Inbegrepen
Dashboard verzuim Inbegrepen
Ontslag medewerker
Beëindiging arbeidsovereenkomst Inbegrepen
Beëindiging d.m.v. vaststellingsovereenkomst Inbegrepen
Begeleiding dossieropbouw, non-actief etc. Inbegrepen
Controle en bewaking terug te ontvangen verstrekkingen Inbegrepen
Afmelding mailadressen, inlogcodes etc. Inbegrepen
HR Kennisbank
Volledige toegang tot onze HR Kennisbank Inbegrepen
Top