nieuwsoverzicht

Levensloopstress steeds vaker oorzaak van verzuim. Overheid start campagne.

27 augustus 2019

Financiële problemen, een echtscheiding, zorgen om een zieke moeder of ruzie op de werkvloer: allemaal levensloopstress. Zeker 80 procent van de mensen krijgt hiermee te maken en het kan leiden tot veel werkverzuim. De overheid start een campagne om aandacht te vragen voor de psychische en lichamelijke gevolgen. De campagne kan helpen voor werknemers om meer te durven spreken en voor werkgevers om zich bewust te zijn van de mogelijkheden om een beter klimaat te creëren waarin persoonlijke moeilijkheden bespreekbaar zijn.

Tweederde van de werknemers heeft in de afgelopen vijf jaar weleens verzuimd vanwege levensloopstress. Dit blijkt uit onderzoek van arbonetwerk Zorg van de Zaak. Zij ondervroegen 1.123 werkende Nederlanders over problemen in de privésfeer die grote impact hebben op hun leven en hun werk. 82% van de ondervraagden gaf aan dat zij in de afgelopen vijf jaar te maken kreeg met levensloopstress. Ruim zes op de tien respondenten heeft om die reden weleens verzuimd en bijna vier op de tien had daarom weleens moeite om zich te concentreren op het werk.

De meest gehoorde klachten waren het verlies van een dierbare, anders dan een ouder of gezinslid (25%), financiële problemen of het verlenen van mantelzorg (beide 19%). Meestal duurde het verzuim hooguit één week, 16% ging binnen een maand weer aan de slag, 15% binnen een jaar en bij 3% van de ondervraagden duurde het verzuim zelfs langer dan een jaar. Bijna de helft gebruikte het ziekteverlof voor het verzuim, ook namen werknemers geregeld vakantiedagen op (28%) of bijzonder verlof (26%).

Veel leidinggevenden hebben het idee dat de levensloopstress van de medewerker ongrijpbaar is, terwijl de symptomen zichtbaar zijn. Het is belangrijk oprechte interesse te tonen en de juiste aandacht te hebben voor medewerkers. Dat begint met regelmatig vragen hoe het gaat. Zo blijven ze beter op de hoogte van wat er speelt. Het verlaagt ook de drempel voor werknemers om eventuele issues te bespreken. Denk aan een hoge werkdruk, beginnende psychische of lichamelijke klachten en problemen in de privésituatie. Een goede en open relatie met medewerkers maakt het voor hen makkelijker om zaken bespreekbaar te maken.

Bron: BNR, Zorg van de Zaak, Rendement, HR praktijk

Nieuwsgierig hoe we je kunnen helpen met je HR en Salarisadministratie? Neem contact op.

nieuwsoverzicht

Top