nieuwsoverzicht

Alternatief voor beoordelingsgesprek

12 februari 2019

 1 ½ min.

Over de zin en onzin van het jaarlijkse beoordelingsgesprek zijn de meningen verdeeld. Deze manier van beoordelen zou ouderwets zijn en de gesprekken kosten veel tijd en geld. Bovendien haalt men er te weinig informatie uit om de strategie scherp te houden. Doelstellingen worden aan het begin van het jaar opgesteld en pas aan het eind van het jaar beoordeeld, terwijl ze misschien in februari al zijn bijgesteld. Vaak is een beoordelingsgesprek een rituele dans van het invullen van formulieren waarbij leidinggevende en medewerkers soms ingewikkeld om de hete brei heen dansen. Het formulier is leidend en het invullen daarvan is het doel. Van een echt diepgaand gesprek is geen sprake. Tijd voor verandering dus! Hieronder een aantal tips.

1. Realtime evalueren

In plaats van achterhaalde doelstellingen te beoordelen, is het beter iemands prestaties elke keer te evalueren. Zorg voor een continue dialoog. Korte, toekomstgerichte gesprekken waarin doorlopend wordt beoordeeld. Het zogenaamde realtime evalueren. Laat je medewerkers zelf afspraken maken met de leidinggevende om - doorlopend en samen - over de prestaties, resultaten en ontwikkeling te praten. Ook zien we steeds vaker dat niet de leidinggevende, maar collega’s elkaar feedback geven over hun bijdrage aan het teamdoel. De 360 graden feedback methode wordt steeds populairder.

2. Verantwoordelijkheid bij de werknemer
Leg meer verantwoordelijkheid bij de werknemer zelf. En dat begint al bij de formulering van de doelstellingen. Vraag uw werknemer: ‘Als dit het doel van onze organisatie voor de komende tijd is: welke bijdrage wil jij daar dan aan leveren?’ Dus: meer eigen verantwoordelijkheid voor prestaties en eigen ontwikkeling. Zorg dat uw leidinggevenden snappen hoe ze invulling kunnen geven aan het begrip ‘dienend leiderschap’: het creëren van een klimaat waarin de werknemer (ook) zelf invulling geeft aan zijn groei en ontwikkeling.

3. Talentgesprek
Focus op het talent van je medewerkers. Kijk waar ze goed in zijn. Zichtbare talenten, maar ook onzichtbare talenten. Wat heeft iemand werkelijk in huis en hoe kunnen jullie dat in het team gebruiken om er samen beter van te worden? Het resultaat is het voeren van een echt dialoog en niet afwerken van een lijstje. En uiteindelijk leidt dit tot medewerkers die veel meer eigenaarschap tonen en zich werkelijk met passie ontfermen over datgene waar ze zich verantwoordelijk voor voelen.

Ga buiten de werkplek in gesprek
Maak een ommetje met je medewerker en ga dan in gesprek. Waar is de ander trots op? Waar krijgt hij energie van? Goed luisteren en doorvragen levert je dan heel veel op. Ook non-verbale gedrag geeft je informatie. Wat zie je, wat valt je op, welk talent zie je? En hoe zou die persoon dit nog meer kunnen inzetten?

Geschreven door: Kirsten Boerland

Meer over dit onderwerp: 6 tips voor gezonde medewerkers
Nieuwsgierig hoe we je kunnen helpen met je HR en Salarisadministratie? Neem contact op
 

 

nieuwsoverzicht

Top